image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ về việc nghe báo cáo kết quả triển khai kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với Chương trình nông thôn mới
Lượt xem: 9
Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ về việc nghe báo cáo kết quả triển khai kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với Chương trình nông thôn mới
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới