image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
BÁO CÁO Kết quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ICVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phù Long
Lượt xem: 14
Ngày 14/8/2023 UBND xã Phù Long ban hành Báo cáo số 119/BC-UBND, báo cáo Kết quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ICVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phù Long
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới