image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công bố, công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 4
Công bố, công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công bố, công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhiếp ảnh và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới