image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 45
Ngày 22/01/2024 UBND xã Phù Long đã xây dựng Mục tiêu chất lượng và ban hành KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Tải về

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới