image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 3
Quyết định ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới