image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
V/v công khai, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 05/12/2023.
Lượt xem: 3
Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND thành phố Hải Phòng V/v công khai, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội .
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới