image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cát Hải đã tạo đà cho người dân phát triển kinh tế gia đình
Lượt xem: 72
Nhờ triển khai hiệu quả nên các chương trình tín dụng chính sách của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đã tạo động lực, giúp người dân huyện Cát Hải có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

Nhờ triển khai hiệu quả nên các chương trình tín dụng chính sách của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đã tạo động lực, giúp người dân huyện Cát Hải có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

(Buổi giao dịch NHCSXH huyện tại xã Hoàng Châu hằng tháng)

Trong nhiều năm qua, hoạt động tín dụng chính sách của Phòng giao dịch  NHCSXH huyện phù hợp với thực tiễn và huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia đã phát huy hiệu quả. Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động tín dụng chính sách được triển khai tích cực, kịp thời góp phần đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, hiệu quả. Đến nay, nguồn vốn chính sách đã triển khai thực hiện tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cát Hải cho biết: Những năm qua, các chương trình tín dụng của NHCSXH ngày càng phát huy hiệu quả, kịp thời hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để SXKD, tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện nay, chi nhánh đang triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng với dư nợ trên 210 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 209 tỷ đồng, với gần 4.360 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng hơn 99% trên tổng dư nợ của chi nhánh.

Hiện nay, nguồn vốn chính sách đã và đang phát huy hiệu quả rất tích cực, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; các hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên, sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

(Bảng biển công khai dư nợ, chương trình cho vay.... tại UBND xã, thị trấn)

Thông qua công tác cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ gia đình trên toàn huyện đã có nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất rất thấp để sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó Phòng giao dịch cũng đã cho vay hàng trăm học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để có kinh phí trang trải sinh hoạt và học phí giúp cho các em hoàn thành ước mơ đại học, vững bước hành trang trong cuộc sống. Cùng với đó là chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với 1.319 hộ có dư nợ, mức vay 20 triệu đồng/ hộ đã phần nào giúp cho người dân có nguồn vốn cải tạo, sửa chữa, xây mới, nâng cấp các công trình nước sạch vệ sinh hợp tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần xây dựng nông thôn văn minh sạch sẽ.

Bùi Văn Đoàn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới