image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị cán bộ, công chức xã Phù Long năm 2024
Lượt xem: 9
Thực hiện Kế hoạch số: 01/KHLT-UBND-CĐ ngày 15/01/2024 về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Uỷ ban nhân dân xã và Ban chấp hành công đoàn xã Phù Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 vào ngày 02/02/2024.

Thực hiện Kế hoạch số: 01/KHLT-UBND-CĐ ngày 15/01/2024 về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2024.

Uỷ ban nhân dân xã và Ban chấp hành công đoàn xã Phù Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 vào ngày 02/02/2024.

Đoàn chủ tịch gồm có đồng chí Nguyễn Đức Tiềm - Phó Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Đoàn Thanh Thiên - Phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch công đoàn và thư ký Hội nghị là đồng chí Hà My - Uỷ viên BCH công đoàn.

đồng chí Đoàn Thanh Thiên - Phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch công đoàn đã thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ; Thông qua Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Ủy ban nhân dân xã;

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Công chức TC-KT xã trình bày báo cáo công tác tài chính năm 2023 và Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan

- Hội nghị đã đưa ra các ý kiến thảo luận và đoàn Chủ tịch đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị đề xuất của đoàn viên, bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của Cán bộ, Công chức trong cơ quan;

- đồng chí Đoàn Thanh Thiên - chủ tịch công đoàn cơ quan xã Phù Long đã phát động phong trào thi đua năm 2024;

- Đồng chí Hà My - Thư ký Hội nghị đã thông qua Nghị quyết.

- hội nghị kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới