image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chương trình Tổ chức các hoạt động lễ hội Đình Phù Long năm 2023
Lượt xem: 7604
Thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ, thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Lễ hội Đình Phù Long năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Phù Long, Ban chỉ đạo lễ hội Đình năm 2023 xây dựng chương trình các hoạt động lễ hội Đình Phù Long năm 2023

Thông qua việc tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Đây cũng là dịp tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống anh hùng cách mạng, tri ân các bậc tiền nhân đã có công mở làng, lập ấp.

Các hoạt động được tổ chức với tinh thần vui, khoẻ, tiết kiệm, an toàn, khuyến khích và động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lịch sử hình thành và phát triển làng Phù Long, những người có công tạo dựng lên nét văn hoá và con người Phù Long.     

* Giấy mời và thời gian tổ chức các hoạt động Lễ hội Đình Phù Long năm 2023

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới