image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Phù Long năm 2023
Lượt xem: 20
Ngày 27/02/2023 UBND xã Phù Long đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND, kế hoạch Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Phù Long năm 2023
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới