image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn xã Phù Long năm 2023
Lượt xem: 78
Thực hiện kế hoạch số 235/KH-UBND  ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2023.          UBND xã Phù Long xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn xã
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới