image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 18
Ngày 03/08/2023 UBND xã Phù Long đã ban hành QUYẾT ĐỊNH số 144/QĐ-UBND V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới