image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2024 của huyện về“Tập trung giải phóng mặt bằng -Tăng cường quản lý du lịch-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn xã Phù Long
Lượt xem: 15
Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2024 của huyện về“Tập trung giải phóng mặt bằng -Tăng cường quản lý du lịch-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn xã Phù Long

Ngày 19/01/2024 Ủy ban nhân dân xã Phù Long đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về triển khai thực hiện Chủ đề năm 2024 của huyện về“Tập trung giải phóng mặt bằng -Tăng cường quản lý du lịch-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn xã Phù Long.

        Bám sát chủ đề năm của huyện để cụ thể hóa hành động trong các lĩnh vực trên cơ sở thực tế tại địa phương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2024.Triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Đẩy mạnh quảng bá về du lịch cộng đồng, đặc thù văn hóa địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút lượng khách du lịch đến tham quan tại địa phương. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới