image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023
Lượt xem: 30
Ngày 28/02/2023 UBND xã Phù Long đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND Thực hiện mục tiêu chất lượng  năm 2023.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới