image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền cho thanh thiếu nhi trong dịp hè 2023
Lượt xem: 58
Căn cứ Kế hoạch 46/KH-BCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo hè xã Phù Long về việc triển khai các hoạt động hè năm 2023. Ban Chỉ đạo hè xã Phù Long xây dựng Kế hoạch tổ chức các Hội nghị tuyên truyền cho thanh thiếu nhi trong dịp hè 2023 (Có văn bản kèm theo)
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới