image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lễ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc xã Phù Long năm 2023
Lượt xem: 17
Ngày 03/11/2023 xã Phù Long đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc xã Phù Long năm 2023

Ngày 03/11/2023 xã Phù Long đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc xã Phù Long năm 2023.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới