image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
QUYẾT ĐỊNH Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 19
Ngày 12/7/2023 Ủy ban nhân dân xã Phù Long đã Ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND v/v  Ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới