image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 16
Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới