image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Tiềm tại hội nghị triển khai một số nhiệm vụ tháng 9/2023 và công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023
Lượt xem: 44
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết kết quả thực hiện nhiệm vụ đang triển khai trong tháng 9 năm 2023 và công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới