image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THÔNG BÁO V/v quy định hạn mức đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao trên địa bàn xã
Lượt xem: 42
Ủy ban nhân dân xã Phù Long ban hành Thông báo số 170/TB-UBND ngày 31/8/2023 v/v quy định hạn mức đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao trên địa bàn xã  để tuyên truyền cho Nhân dân xã Phù Long nắm rõ hơn quy định về hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao, tránh kẻ xấu lợi dụng chính sách của Nhà nước trục lợi, tuyên truyền không đúng.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới